Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Blagajnik - Likvidator u filijali Prijedor

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Prijedor

Rok za podnešenje prijave: 24.03.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:
 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica;
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr;
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem;
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije;
 • Punjenje bankomata;
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke;
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke;
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti;
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu;
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica;
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti;
 • Ovjera i verifikacija naloga;

Posebni uslovi:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme ekonomskog / društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci,
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja, Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva, ekonomije i informacionih tehnologija, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Viši saradnik - Administrator baza podataka i CBS-a u Odjeljenju Podrška i razvoj CBS-a / Sektor informacionih tehnologija

Radni odnos: ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa probnim radom

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 22.03.2019. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Održavanje i nadzor sistema za upravljanje bazama podataka - produkcionih, testnih i standby baza;
 • Instalacija i parametrizacija sistema za upravljanje bazama podataka, aplikativnog servera i drugih servisa;
 • Obavljanje testiranja postojećih i novih programskih rješenja prije njihove upotrebe u produkciji;
 • Posebna koordinacija i saradnja sa CBS Administratorom vezano za rad CBS aplikacije, baze podataka, aplikativnog servera i drugih servisa;
 • Implementacija i administracija korisničkih ovlaštenja za pristup i manipulaciju podacima u bazama podataka, direktno nad samim bazama;
 • Administracija postojećeg CBS-a, sa stanovišta primjene najnovije verzije pripadajućeg softvera (primjena distribucija i biltena);
 • Priprema i održavanje testnih baza na nivou administracije CBS-a;
 • Priprema za testiranje novih modula i funkcionalnosti;
 • Dodjeljivanje i administracija privilegija i korisničkih prijava u postojećem CBS-u;
 • Rad na ažuriranju uputstava za korištenje aplikativnog softvera za podršku bankarskom poslovanju;
 • Administriranje rejting usera;
 • BART provjera i izvještavanje;
 • Obračun naknada za vođenje računa FL i obrada za Acc Managers;
 • Slanje Izvoda za VCS,VCZ,MCS,MCG i MNW kartice;
 • Kreiranje pdf TKDZ izvoda za infoterminale;
 • Import podataka za Basel mjesečna slanja;
 • Eksport i import fajlova za mtel TN i slanje fajlova u APIF;
 • Redovno praćenje funkcionalnosti, sigurnosti i perfomansi sadejstva baze podataka i važećeg softvera CBS-a, evidentiranje problema i preduzimanje preventivnih i korektivnih akcija u cilju održavanja i unapređenja;
 • U saradnji sa rukovodiocima sektora i odjela, planiranje i implementacija izmjena na HW/SW platformama baza podataka;
 • Pravovremeno izvještavanje rukovodioca o potrebi (do)licenciranja i nadogradnji verzija sistem za upravljanje bazama podataka;

Posebni uslovi:

 • VSS – 7. stepen stručne spreme- elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo i informatika
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • vozačka dozvola ‘‘B‘‘ kategorije

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja, Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva, ekonomije i informacionih tehnologija, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Stručno osposobljavanje

Oglas u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Želite li steći svoje prvo iskustvo u izazovnom i dinamičnom poslovnom okruženju?

Želite li svoje teoretsko znanje da unaprijedite i usavršite kroz praktičan rad?

Sberbanka a.d. Banja Luka Vam nudi stručno osposobljavanje na poslovima:

1. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Banja Luci i Bijeljini

2. Saradnik u Kontakt centru u Banja Luci

Naša ponuda i Vaša šansa

U skladu sa planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja omogućavamo odabranim kandidatima da steknu značajno teorijsko i praktično znanje u bankarstvu, kao i profesionalno iskustvo u učešću u procesu odabira i angažovanja najboljih kandidata.

Nakon završenog perioda stručnog osposobljavanja kandidati sa najboljim rezultatima u periodu angažovanja će dobiti ponudu za posao i mogućnost daljeg razvoja karijere u Sberbank a.d. Banja Luka.

Vaši benefiti

1. Saradnik za unapređenje kvaliteta usluga u Banja Luci i Bijeljini

 • Upoznavanje sa Bankom i sticanje potrebnih znanja i tehničke informisanosti o proizvodima i procesima rada sa klijentima
 • Osposobljavanje u oblastima bankarskog poslovanja , a posebno u domenu unapređenja kvaliteta prodajnih i uslužnih aktivnosti Banke
 • Osposobljavanje za promociju i upotrebu digitalnih proizvoda i usluga Banke, rad sa klijentima i informisanje o proizvodima i uslugama Banke
 • Osposobljavanje za prepoznavanje potreba klijenata
 • Osposobljavanje za edukaciju i pomoć klijentima prilikom korišćenja usluga
 • Komunikacione i prodajne vjestine
 • Učenje i rad uz iskusne bankarske stručnjake
 • Profesionalni i lični razvoj u organizacionoj kulturi koja promoviše orjentaciju prema klijentu, liderstvo, timski rad i inovativnost

2. Saradnik u Kontakt centru u Banja Luci

 • Upoznavanje sa Bankom i sticanje potrebnih znanja i tehničke informisanosti o proizvodima i procesima rada sa klijentima
 • Osposobljavanje u oblastima bankarskog poslovanja , a posebno u domenu unapređenja kvaliteta prodajnih i uslužnih aktivnosti Banke
 • Osposobljavanje za provođenje marketinških kampanja i istraživanja tržišta
 • Osposobljavanje za aktivnu prodaja i promocija svih bankarskih proizvoda
 • Osposobljavanje za prepoznavanje potreba klijenata
 • Osposobljavanje za edukaciju i pomoć klijentima prilikom korišćenja usluga
 • Komunikacione i prodajne vjestine

Kandidat ste ukoliko

 • Imate status apsolventa Ekonomskog fakulteta sa jednima ispitom do završetka studija ili ste nedavno završili Ekonomski fakultet
 • Osposobljeni ste za rad na računaru i informatički pismeni (MS office, Web)
 • Posjedujete znanje engleskog jezika
 • Želite da stičete nova znanja i razvijate svoju karijeru u bankarskoj djelatnosti, spremni ste za preuzimanje inicijative, savjesni, odgovorni, timski orjentisani, izraženih komunikacionih i prezentacionih vještina

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?