Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik-Analiticar CBS-a u OJ Podrška i razvoj CBS-a / Sektor Informacionih tehnologija

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 15.04.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Analiza i održavanje aplikativnog softvera za podršku bankarskom poslovanju;
 • Aktivno učešće u definisanju potreba Banke;
 • Realizacija korisničkih zahtjeva;
 • Analiza obuhvata sljedece aktivnosti:
  • Nadzor i kontrola ispravnosti rada softvera koji se razvija izvan banke;
  • Pracenje funkcionisanja IS-a;
 • U saradnji sa administratorima CBS-a obavljaju se sljedece aktivnosti:
  • Rad na zaštiti podataka;
  • Izrada tehnicke dokumentacije;
  • Pružanje podrške poslovanju;
  • Ucešce u IT projektima;
  • Planiranje kontinuiteta poslovanja (BCM);
  • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Odjeljenja;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VS/VSS – 6/7.stepen strucne spreme, elektrotehnickog smjera, ekonomskog ili informatickog smjera;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima;
 • poželjno poznavanje SQL programskog jezika;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • obavezno poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • vozacka dozvola ‘‘B‘‘ kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za analizu portfolija i razvoj risk tehnologije u OJ Odjeljenje kreditnih rizika / Sektor Upravljanja rizicima

Radni odnos: upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 19.04.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Analiza portfolija;
 • Upravljanje kolateralima;
 • Kontrola kreditnih limita;
 • Izrada internih i eksternih izvještaja;
 • Analiza, priprema i integracija podataka za razvoj modela mjerenja rizika;
 • Učestvovanje u procesu formiranja rezervisanja (ispravke vrijednosti) za potencijalne kreditne gubitke;
 • Održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Klasifikacija aktive u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske;
 • Učestvovanje u procesu statističke reprocjene nekretnina u Banci;
 • Razvijanje, održavanje i implementacija raznih alata koji se koriste u kreditnom procesu;
 • Odobravanje i ažuriranje privilegija za rejting;
 • Administracija risk parametara u CORE sistemu;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7 stepen stučne spreme, Ekonomski fakultet;
 • 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • poznavanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “Sberbank” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Blagajnik / Likvidator u OD Agencija Centar

Radni odnos: radi zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 20.04.2021. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Usmjerenost prema klijentu i kvalitet / tačnost u radu
 • Sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • Sposobnost iniciranja promjena i odgovornost u radu

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove biće pozvani na testiranje odnosno intervju.

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?