Kolačići (cookies) nam pomažu da poboljšamo korisničko iskustvo i funkcionalnost web stranice. Koristeći našu stranicu, slažete se s korištenjem kolačića.

Karijera

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši stručni saradnik za pravne poslove i administraciju u OJ Služba Ljudski resursi

Radni odnos: na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: do 12.12.2017. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Vrši prijem i provjeru dokumenata koji su neophodni za zasnivanje radnog odnosa;
 • Priprema ugovore o radu, obezbjeđuje potpisivanje istih u ime Banke i zasnivanje radnog odnosa;
 • Prijavljuje, odjavljuje i provodi promjene statusa radnika kod nadležnih institucija (Poreska uprava RS i dr.);
 • Priprema ponude za izmjene ugovora o radu i sprovodi izmjene ugovora o radu,
 • Priprema sporazume i druge akte za prestanak radnog odnosa radnika, po svim osnovama, obezbjeđuje potpisivanje istih u ime Banke i sprovodi iste,
 • Izrađuje nacrte Pravilnika o radu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i Odluke o sistematizaciji poslova i učestvuje u izradi dr. opštih akata iz nadležnosti Službe, u saradnji sa Pravnom službom, te daje pravna mišljenja o usklađenosti opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe sa zakonskim i podzakonskim propisima i aktima Banke;
 • Daje pravna mišljenja na opšte i pojedinačne akte drugih OJ za čije sprovođenje, u cjelosti ili djelimično, je nadležna Služba;
 • Pruža pravnu podršku i daje pravne savjete rukovodiocima i Upravi u oblasti radnih odnosa;
 • Izrađuje nacrte obrazaca za ostvarivanje prava iz radnog odnosa,
 • Učestvuje u izradi i ažuriranju obrazaca ugovora o radu i drugih ugovora o pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, u saradnji sa Pravnom službom,
 • Priprema nacrte odluka, rješenja, ugovora, potvrda o zaposlenju i dr.pravnih akata iz oblasti radnih odnosa;
 • Izrađuje nacrte preporuka poslodavca, u skladu sa zahtjevom neposrednog rukovodioca radnika i prethodnim odobrenjem nadležnog člana Uprave;
 • Preduzima potrebne aktivnosti u ime Banke u postupku pribavljanja radnih i boravišnih dozvola za strane državljane koji su privremeno radno angažovani u Banci;
 • zastupa Banku u radnim sporovima, po nalogu Uprave,
 • Evidentira i ovjerava putne naloge,
 • obrađuje zahtjeve, prijave i odobrenja za odsustva radnika, koji se evidentiraju u elektronskoj evidenciji prisustva radnika – rad u aplikaciji TaCAD;
 • unosi i ažurira podatke o radnicima u matičnu knjigu, radnu knjižicu i HR bazu podataka (HR software), personalni dosije radnika i dr. evidencije, te izrađuje izvještaje broju i fluktuaciji zaposlenih, ličnim primanjima zaposlenih i dr. izvještaje za potrebe internog i eksternog izvještavanja,
 • Prati kontinuitet radnih odnosa radnika Banke (rokove važenja ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu s pripravnikom, ugovora o probnom radu, obezbjeđuje mišljenja i ocjene neposrednog rukovodioca), vodi evidenciju i blagovremeno obavještava rukovodioce o istima;
 • Koordiniše aktivnosti nadležnih rukovodilaca novozaposlenih i radnika koji mijenjaju radno mjesto, sa IT sektorom, Sektorom Podrške menadžmentu i ostalim relevantnim OJ pri dodjeli opreme, prava pristupa na računarski sistem i dr.potrebnih sredstava za rad;
 • Informisanje Sektora IT, Sektora operativnih i tržišnih rizika, te Službe bezbjednosti i kontrole o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika;
 • Obavještavanje IT Sektora putem aplikacije ''Help Desk'', odnosno druge odgovarajuće aplikacije, o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u Banci, promjeni radnog mjesta radnika, te odsustva radnika sa rada u trajanju dužem od 30 kalendarskih dana, te svim drugim promjenama od značaja za radnopravni status radnika, dodjelu ili ukidanje privilegija i ovlašćenja za rad,
 • Koordiniše postupak izrade i usvajanja plana godišnjih odmora na nivou Banke;
 • Prati i kontroliše izmirenje obaveza radnika prema Banci po osnovu primopredaje stvari predatih radniku radi obavljanja rada, koordiniše IT sektor i druge OJ prema kojima zaposleni ima obaveze, u slučaju prestanka rada radnika;
 • Vrši primopredaju dokumenata iz personalnog dosijea radnika, uz pismenu potvrdu o preuzimanju istih;
 • Prati zakonske i podzakonske propise i sudsku praksu u oblasti radnog prava i djelokruga rada Službe i obavještava neposrednog rukovodioca, Upravu i druge nadležne organe i odbore, OJ i OD Banke o izmjenama istih, te daje preporuke i mišljenja o potrebi izmjena i dopuna akata Banke i preduzimanja drugih aktivnosti radi postupanja u skladu sa propisima u oblasti radnih odnosa, predlaže konkretna rješenja za usklađivanje akata sa navedenim propisima i pravilima;
 • Evidentira, dokumentuje i arhivira podatke i dokumentaciju proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještava o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Službe,
 • Obavlja druge poslove koji proizilaze iz opisa radnog mjesta i poslove vezane za radno mjesto, po nalogu neposrednog rukovodioca i poslove čije je obavljanje naloženo od nadležnog člana Uprave, organa ili odbora Banke

Posebni uslovi:

 • VSS - 7.stepen stručne spreme - Pravni fakultet,
 • položen pravosudni ispit,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Dodatne kompetencije:

 • Usmjerenost prema klijentu
 • Tačnost / kvalitet u radu
 • Odgovornost
 • Timski rad
 • Iniciranje promjena
 • Fleksibilnost

U toku zaposlenja Banka Vam nudi mogućnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u domenu najsavremenijih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti bankarstva i ekonomije, kako bi zajedno doprinijeli razvoju Vaše lične karijere, kao i jačanju stručnih kadrova Sberbank a.d. Banja Luka.

Zainteresovani ste?

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i želite se prijaviti na navedenu poziciju, molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@sberbankbl.ba

U ovoj fazi procesa selekcije nije potrebno dostavljati diplome, uvjerenja, sertifikate i druge dokumente. Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove biće pozvani na testiranje odnosno intervju.

Idealan kandidat

Želite li širiti svoja znanja, razvijati svoje vještine i živjeti naše korporativne principe: sve za klijenta, mi smo tim i ja sam lider, onda ste upravo Vi taj koga tražimo. Javite nam se!

  • Sve za klijenta. Imate istančan osjećaj za tržište, odlično poznajete potrebe i navike svojih klijenata, njegujete poslovni odnos s njima, nastojite, svojom uslugom i znanjem zadovoljiti, pa čak, i prevazići njihove potrebe i očekivanja, a dostupni ste lično i putem savremenih tehnologija;

  • Mi smo tim. Uživate u radu s drugima u cilju postizanja zajedničkog cilja, pristupačni ste, otvoreni za saradnju, vjerujete i stalno pomažete jedni drugima;

  • Ja sam lider. Jasno i otvoreno komunicirate s drugima, pružate učinkovite instrukcije i povratne informacije, prepoznajete razvojne potrebe Vaših zaposlenih i pomažete im u ostvarenju istih, poštujete i motivišete različite profile ljudi, te prihvatate i podstičete promjene;

Nove perspektive otvorene za Vas

Sberbanka a.d. Banja Luka svakodnevno otvara nove perspektive za ljude iz različitih stručnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ako ste osoba iz pravne struke koja:

 • ima završen Pravni fakultet
 • ima položen pravosudni ispit
 • aktivno govori engleski jezik
 • ima razvijene sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja
 • uvijek traga za najefikasnijim i najboljim rješenjima aktuelnih pravnih pitanja
 • ma dobre pregovaračke vještine i lakoću u izražavanju
 • je spremna na saradnju i timski rad
 • je staložena, strpljiva, fleksibilna i savjesna u svom radu
 • njeguje dobar odnos prema klijentima i radnim kolegama
 • poštuje radna i etička načela

onda ste Vi kandidat kojeg pozivamo da se pridruži našem stručnom timu! Ako ste se prepoznali u opisu našeg pravnika, APLICIRAJTE za posao u Sberbank a.d. Banja Luka. Neka Vaša karijera nastavi sa timom Sberbank a.d. Banja Luka! Očekujemo Vas!

Aplicirajte online

Zašto Sberbank a.d. Banja Luka?

Sberbank Grupa je jedna od najprofitabilnijih institucija na svijetu. Mi smo jedna od vodećih banaka na tržištu i prepoznatljivi smo po širokom asortimanu savremenih proizvoda i usluga. Naša misija je kreiranje dugoročnog poslovnog odnosa sa klijentima na način da smo uvijek fokusirani na njihove potrebe.

 • Rad u renomiranoj finansijskoj instituciji
 • Stručno usavršavanje
 • Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri
 • Paket beneficija za zaposlene
 • Stimulativan sistem nagrađivanja

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?